R-lub Vodouriediteľné chladiace kvapaliny Lubcool
Produkty Lubcool sú moderné vodouriediteľné chladiace kvapaliny, štandartne bez obsahu chlóru a sekundárnych amínov. Svojim zložením a technickými parametrami spĺňajú aj tie najnáročnejšie požiadavky pre procesy trieskového obrábania, ako aj enviromentálne požiadavky.
Ich všeobecnými prednosťami sú:
vysoká kvalita
vysoká stabilita aj pri použití veľmi tvrdej vody
nízka spotreba kvapaliny
nízka prevádzková údržba
ekologický charakter
minimalizovanie nepriaznivých vplyvov na pokožku
multifunkčnosť použitia

R-lub Vodou neriediteľné rezné oleje Lubcut
Produkty Lubcut zahŕňajú všetky druhy rezných olejov, určených pre ľahké trieskové obrábanie až po náročné obrábanie ťažko obrobiteľných materiálov.
Ich hlavnými prednosťami sú :
excelentná životnosť nástrojov
vynikajúce oplachovacie schopnosti
vynikajúce chladiace a mazacie vlastnosti
vysoká kvalita povrchu obrobku

R-lub Mazacie a hydraulické oleje Luboil
Mazacie oleje
Lubslide sú určené pre centrálne mazacie systémy obrábacích strojov. Vďaka svojej jedinečnej charakteristiky sa vyznačujú vysokou priľnavosťou ku kovovému povrchu, a taktiež vysokou odolnosťou voči zmývaniu vodou. Výsledkom týchto vlastností je dokonalejšie mazanie pohyblivých častí strojov a zníženie spotreby oleja.

R-lub Špeciálne oleje pre tvárnenie Lubform
Tvárniace oleje Lubform predstavujú ucelený rad olejov pre tvárnenie kovov.
Vodouneriediteľné Lubform tvárniace oleje - hlavnými výhodami týchto olejov sú:
nízke prevádzkové náklady
vynikajúce mazacie vlastnosti
vylúčenie následného odmastenia
minimalizácia nepriaznivých účinkov na pokožku
Vodouriediteľné Lubform tvárniace oleje - hlavnými výhodami týchto olejov sú:
nízke prevádzkové náklady
jednoduchosť odmastenia
minimalizácia výparov
   
R-lub Protikorózne prípravky Lubprotec - Pomocné prípravky Lubclean
Produkty Lubprotec sú určené pre konzerváciu súčiastok a to:
krátkodobú medzioperačnú konzerváciu
strednodobú konzerváciu - pre transport
dlhodobú konzerváciu - skladovanie. resp. transport po mori
Tieto produkty sa vyznačujú:
vynikajúcou odolnosťou voči korózii
vodou vytesňovacími vlastnosťami
vysokou rýchlosťou vytesnenia vody
minimálnym zostatkovým filmom na povrchu materiálu
minimálnymi nepriaznivými účinkami na pokožku
Pomocné prípravky slúžia na úpravu, resp. údržbu vodouriediteľných chladiacich kvapalín.
 
R-lub servis fluid management

Firma R-lub Slovakia, s.r.o. zabezpečuje pre svojich zákazníkom kompletný servis chladiacich, mazacích a odmasťovacích kvapalín na základe konkrétnych požiadaviek odberateľa.
Technické vybavenie firmy spočíva v špičkových zariadeniach pre filtráciu olejov ( zariadenie nemeckej firmy Friess GmbH ), resp. filtráciu - čistenie vodouriediteľných chladiacich kvapalín ( zariadenie nemeckej firmy MKR ).
Testy kvapalín sa spracovávajú vo firemnom laboratóriu, čo zabezpečuje minimalizovanie doby dodania výsledkov testov. Tým sa získa možnosť rýchlejšie zasiahnuť do údržby kvapalín. Táto doba neprestavuje viac ako 24 hod.

R-lub servis fluid management spočíva v niekoľkých stupňoch úrovne servisu, ktoré je možné poskladať presne podľa aktuálnych potrieb zákazníka.

© 2009 R-lub Slovakia, s.r.o.
>> hore <<