Firma R-Lub Slovakia, s.r.o. sa zaoberá dodávkami chladiacich a mazacích kvapalín pre všetky procesy trieskového obrábania, tvárnenia a elektroiskrového obrábania.
Zároveň dodáva technologické zariadenia pre
odmasťovanie, odihlovanie a leštenie povrchov, ako aj zariadenia na dávkovanie mazív.
Sídlo firmy sa nachádza cca 17km od Bratislavy, v obci Horné Janíky. Firemné sklady sa nachádzajú v Horných Janíkoch a v Stráňavách pri Žiline.
Okrem dodávok uvedených komodít firma R-lub Slovakia, s.r.o., poskytuje svojim zákazníkom
kompletný servis dodaných zariadení, ako aj prevádzkových kvapalín. Zároveň je schopná podľa požiadaviek odberateľa zabezpečiť fluid management všetkých kvapalín, používaných odberateľom.

 
© 2009 R-lub Slovakia, s.r.o.