Sídlo firmy:
R-lub Slovakia, s.r.o.
Horné Janíky 143
930 39 Janíky

Kancelária v Bratislave:
Stavbárska 60, Bratislava

tel./fax: 02/45 258 546
mobil: 0903 734 051
e-mail: info@r-lub.sk
Kancelária v Žiline:

tel./fax: 041 7630 078
mobil: 0903 783 836
e-mail: kerata@r-lub.sk
Firemné sklady sa nachádzajú v Horných Janíkoch cca 17km od Bratislavy a v Stráňavách pri Žiline.
 
© 2009 R-lub Slovakia, s.r.o.