EDM kvapaliny sú na báze syntetických uhlovodíkov, s nasledovnou charakteristikou :

veľmi malý destilačný rozsah - výhody sú nasledovné
  - vysoká viskozimetrická stabilita počas celej životnosti
- plynulé vyplachovacie vlastnosti v pracovnej ploche
- homogenita na povrchu
- redukcia erozívneho času počas finišovania
- menšie opotrebenie elektród
- vysoký bod vzplanutia pri rovnakom stupni viskozity
- nízka spotreba zapríčinená odparovaním
- redukcia dymov a nepríjemných zápachov
bez obsahu aromatických uhlovodíkov ( menej ako 0,001%)
veľmi dlhodobá viskozimetrická stabilita - výhody sú nasledovné
  - plynulá filtračná schopnosť filtračných systémov
- plynulé vyplachovacie vlastnosti

bez farby a bez zápachu
veľmi malá tendencia k vyparovaniu - výhody sú nasledovné
  - nízky pomer spotreby, zvyšujúci sa použitím kvapaliny s nízkou viskozitou
- minimalizované nepríjemné zápachy
- veľmi malá tendencia na potenciálne dráždenie pokožky

kompletný sortiment pre všetky druhy elektroerozívneho obrábania :
  - hĺbenie
- rezanie
- brúsenie
© 2009 R-lub Slovakia, s.r.o.