Firma R-lub Slovakia, s.r.o., je výhradným zástupcom talianskej firmy Rollwasch Italiana S.p.a., ktorá vyrába kompletný sortiment strojov a zariadení pre odihlovanie a omieľanie.
Firma Rollwasch Italiana S.p.a. zároveň vyrába celý sortiment keramických, plastikových a porcelánových abrazívnych materiálov, drtí pre leštenie a sušenie, ako aj chemických produktov pre všetky procesy odihlovania.
Firma Rollwasch Italiana S.p.a. s viac ako 50 ročnou tradíciou patrí medzi európskych lídrov v procese povrchových úprav materiálov.
Produktové portfólio firmy pozostáva z niekoľkých hlavných segmentov:

1. stroje a zariadenia pre odihlovanie a omieľanie:

Jednoduché vibračné a triediace zariadenia Orbital je séria manuálne ovládaných vibračných zariadení
    Softsiever je séria zariadení s automatickou, alebo poloautomatickou separáciou omieľaných súčiastok a abrazív
Automatické lineárne vibračné linky Rollwasch Italiana S.p.a. realizuje na celom svete automatické systémy pracujúce v kontinuálnom cykle, dosahujúc pri tom vynikajúcu produktivitu a konečný výsledok povrchovej úpravy. Zvyšujúci sa podiel na trhu je dôsledkom troch príčin : vynikajúce vlastnosti v porovnaní s nákladmi
    spoľahlivosť a trvácnosť zariadení
   

vynikajúci popredajný servis

 

Sušiče - vibračné Sicor s absorbujúcou drťou
   

Drytun RWE je pásový sušiaci tunel s elektrickým, resp. plynovým

 

Zariadenia na likvidáciu ( deemulgáciu ) znečistených vôd- touto sériou zariadení firma Rollwasch Italiana S.p.a. vychádza v ústrety ekologickým a enviromentálnym požiadavkám, ktoré v posledných rokoch neustále atakujú všetky procesy obrábania a povrchových úprav. Princíp spočíva v deemulgácii znečistených vôd po odmasťovaní, resp. omieľaní,
pričom výsledkom je čistá voda vhodná pre návrat do technologického procesu odmasťovania, resp. omieľania.

2. abrazívne materiály:
Rollwasch Italiana S.p.a. vyrába celý sortiment abrazívnych materiálov, ktoré splňujú aj tie najnáročnejšie požiadavky technologických procesov.

    Rollmedia Ceramic - predstavuje sériu keramických, porcelánových, hliníkových abrazívnych materiálov
    Rollmedia Plastic - predstavuje sériu plastikových abrazívnych materiálov
    Rollmedia World - predstavuje sériu pieskových, nerezových, kovových a sklenených abrazívnych materiálov, ako aj materiálov na báze dreva a kukuričnej drte.

3. chemikálie pre všetky procesy omieľania:

Firma R-lub Slovakia, s.r.o. okrem predaja samotných vibračných zariadení ponúka svojim zákazníkom aj práce na týchto vibračných zariadeniach vo svojom stredisku neďaleko Žiliny. Vďaka dobrej geografickej polohe je schopná v krátkej dobe zabezpečiť :

    odihlovanie
    omieľanie
    leštenie

Vysokokvalifikovaný a zaškolený personál dokáže opracovať Vaše výrobky na zariadeniach Softsiever a Orbital v minimálnom čase a
vo výbornej kvalite. Samozrejmosťou je dovoz a dovoz výrobkov priamo z/do Vašej firmy.


© 2009 R-lub Slovakia, s.r.o.
>> hore <<