Firma R-Lub Slovakia, s.r.o., je výhradným zástupcom firmy OIL Pro S.r.l., Taliansko na slovenskom trhu.
Firma OIL Pro S.r.l. sa špecializuje na dávkovacie systémy mazív v rôznych odvetviach priemyslu:

Systémy minimálneho mazania
Tieto zariadenia sa výrazne presadzujú v nových technologických procesoch trieskového obrábania, minimalizujú výnosy maziva, výrazne prispievajú k zlepšeniu ekológie a znižovania nákladov.

Automatické dávkovanie maziva pri tvárnení
Tieto zariadenia pozostávajú zo systému pevných, avšak staviteľných trysiek, tlakovej nádoby, rozvodného systému.
Prínosom použitia tohto systému je :
  - redukcia nákladov na mazivo až 70%
- čistejšie pracovné prostredie
- modulárnosť systému a vysoká variabilita
- nízky prevádzkový tlak - menej ako 0,3 baru
- kompaktibilita s automatizovanými systémami riadenia liniekMazanie dopravníkov
- umožňuje automatické mazanie dopravníkových pásov, umožňujúc
pomocou magnetického senzora detekciu presnej polohy ložiska

 

© 2009 R-lub Slovakia, s.r.o.